Behandling av personuppgifter

När du lägger din beställning hos new.music publication, kontaktar oss via vårt kontaktformulär eller skickar ett e-post till oss uppger du vissa personuppgifter. Dessa uppgifter är skyddade enligt dataskyddsförordningen GDPR. Vi begär och sparar bara de uppgifter som är nödvändiga för att kunna genomföra din beställning eller svara på dina frågor. Vi kommer aldrig dela dina uppgifter med en tredjepart om inte det är nödvändigt för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har alltid rätten att begära ut informationen som vi har sparat samt att den ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post eller vårt kontaktformulär.

Upggifter som vi sparar

För att kunna behandla din beställning eller svara på dina förfrågningar begär vi personlig information såsom ditt namn, företagets eller ensemblens namn, leveransadress, faktureringsadress, e-postadress, telefonnummer, samt kontouppgifter såsom användernamn och lösenord. Ytterligare information samlas av vår betalningspartner PayPal ifall du väljer att använda dig av deras tjänster. Informationen du ger oss använder vi för att:

  • skicka information rörande ditt användarkonto och din beställning,
  • svara på dina frågor, inklusive återbetalingar och reklamationer,
  • bearbeta dina betalningar och förhindra bedrägerier,
  • skapa ett användarkonto,
  • fullfölja våra plikter gentemot myndigheter, såsom att räkna ut och betala skatter,
  • förbättra vår nätbutik,
  • skicka dig information om nyheter, erbjudanden och annan marknadsföring, ifall du väljer att få sådan.

Vi sparar dina uppgifter så länge vi behöver dem. Detta kan vara olika länge, beroende på syftet vi sparar och använder dina uppgifter i.

Tredjepart

I vissa fall behöver vi dela dina uppgifter med andra parter för att kunna behandla dina beställningar. Detta gäller framförallt betalningar via vår partner PayPal. Du kan läsa mer om deras privacy policy här. Det kan även hända att myndighet eller domstol är behöriga att kräva ut personliga uppgifter som vi har sparat.

Vi kommer aldrig lämna ut eller sälja dina personliga uppgifter till tredje part för att dessa ska användas i till exempel marknadsföring utan att du ger ditt tillstånd.

Vänligen observera att dessa villkor bara gäller för denna nätbutik. Andra webbplatser, inklusive sådana som länkas till på denna webbsida, kan samla in dina personuppgifter i annat syfte än de ovan angivna. Dessa sidor inkluderas inte av dessa riktlinjer.